Fag og kurs

En side om hvordan fag og kurs gjør seg gjeldene utenfor klasserommet

Matematikkdidaktikk er læren om hvorfor og hvordan

Matematikkdidaktikk er av mange regnet som et filosofisk spørsmålMatematikkdidaktikk – Hva betyr det, og hvor kommer det fra?

Matematikkdidaktikk er, bortsett fra å være en utmerket oppvarmingøvelse for å få igang diksjonen, fagområdet som tar for seg læring av og undervisning i matematikk. Historisk sett så har menneskene hatt matematikk som en del av elementær undervisning siden eldre sivilisasjoner som Romerriket, antikkens Hellas og oldtidens Egypt. Men regner man matematikk for å oppstå når mennesker utvikler antallsbegrepet, at to nøtter er samme mengde som to epler for eksempel, så er matematikk mye eldre enn de nevnte sivilisasjonene. Det blir antatt at menneskets evne til å regne er minst 50 000 år gammel. Matematikk ble til som et verktøy i det daglige liv, gjennom utvikling av tallsystemer, for å holde orden og kontroll på fysiske ting. Og i oldtids-samfunn kunne man forvente å lære praktisk matematikk for det yrket man hadde. I løpet av de siste århundrene har matematikken utviklet seg så mye at i dag er feltet for bredt til at en person kan ha oversikt over alt.

Matematikkdidaktikk er hvorfor og hvordan

Du har sikkert ofte støtt på uttalelsen «Hvorfor skal jeg lære matte som jeg aldri kommer til å få bruk for?». Det er lett å avfeie dette spørsmålet fordi vi er blitt oppdratt til å tenke at matematikk er noe vi alle kommer til å trenge, og basiskunnskaper om matematikk er en essensiell del av allmenn-kunnskapen i vårt samfunn. Men i matematikkdidaktikk er dette spørsmålet viktigere enn det kan virke som ved første øyekast, fordi grunnen til at vi lærer matematikk på skolen i Norge er grunnlagt i vårt samfunns svar på et av de viktigste spørsmålene innenfor matematikkdidaktikk: Hva er matematikk? Matematikk kan, og har, blitt ansett som noe nærmest guddommelig – objektiv kunnskap. Men matematikk kan også sees på som en sosial konstruksjon som handler om undersøkelse og læring, og da gir det mening at elever skal kunne konstruere, lage og gjenskape matematisk kunnskap. Og da er vi tilbake til hva kjernen i matematikkdidaktikk er, siden begrepet didaktikk som begrep handler om begrunnelser og retningslinjer for hvordan læring skal foregå, det handler om hvordan og hvorfor vi lærer matematikk i Norge. Matematikkdidaktikk er ikke så vanskelig som uttalelsen av selve ordet matematikkdidaktikk!