Fag og kurs

En side om hvordan fag og kurs gjør seg gjeldene utenfor klasserommet

Økt kunnskap med kurs og opplæring

Kurs og opplæring tjener både deg og samfunnetI våre dager finnes det et enormt tilbud av kurs og opplæring i landet vårt. Det er nesten ingen grenser for hva du kan melde deg på og lære mer om, men det varierer selvsagt hvilke forkunnskaper det kreves at du besitter, samt hvor mye du må betale. Det er vanlig i Norge at ansatte, spesielt i stat og kommune, blir sent på kurs i regi av arbeidsgiver for å friske opp gamle kunnskaper eller sette seg inn i noe nytt som skal implementeres i arbeidsstillingen eller arbeidsplassen. Kurs og opplæring av basiskunnskaper i bruk av datamaskiner var for eksempel et stort prosjekt da den digitale revolusjonen virkelig traff Norge og datamaskinene gjorde sitt store inntog på arbeidsplassen. I dag tar vi det for gitt at alle har grunnleggende IKT-kunnskaper, men det var ikke alltid slik.

Retten til kurs og opplæring

Samtidig som det tilbys et enormt utvalg av kurs og opplæring fra ulike firmaer tilbyr også den norske skolen kurs og opplæring. Disse tilbudene er for det meste konsentrert rundt voksenopplæring samt kurs og opplæring for innvandrere. Norge har en lov som heter introduksjonsloven som gir innvandrere rett til opplæring i norsk og samfunnsfag, og disse kursene blir tilbudt og organisert på lokalt nivå. Samtidig har voksne over 25år i Norge rett til videregående opplæring hvis de mangler dette, samt realkompetansevurdering. Det er generelt sett et kanskje bredt tilbud av voksenopplæring i Norge, der kurs og opplæring kan ha forskjellig varighet.

Viktige bygg i lokalsamfunnet

Samtidig som norske skoler tilbyr mye kurs og opplæring i regi av stat og kommune, huser også norske skoler en rekke ulike kurs på ettermiddag og kveldstid. Det er store lokale forskjeller på dette området, men utover det ganske land blir skolebygg brukt som kurs- og treningslokaler for alt fra yoga og dans til håndarbeid og røykeslutt. På denne måten blir norske skoler også et viktig samlingspunkt og aktivitetssenter også etter skoletid.