Fag og kurs

En side om hvordan fag og kurs gjør seg gjeldene utenfor klasserommet

Fremmedspråk i skolen

Fremmedspråk er viktig i et lite land

Norge er et lite land, slik er det bare. Det bor nesten dobbelt så mange mennesker i New York som i hele Norge til sammen, og selv om oljen har gjort oss rike og nobelprisen og Oslo-avtalen bidratt til å etablere landet som en freds-søkende stat folk har hørt om, så er norsk kultur og det norske språket noe som i all hovedsak er forbeholdt nordmenn. Med unntak av noen hardbarka Ibsen-professorer og fans av norsk metal-musikk er det veldig få som ikke bor i Norge som snakker Norsk. Ingenting merkelig med det, men det betyr også at nordmenn som vil reise eller gjøre forretninger med utlendinger har en språkbarriere å forsere. I den norske skolen er fremmedspråk fellesbetegnelsen for språkfagene som det blir undervist i utenom norsk og samisk. 

Fremmedspråk er en viktig læredom for norske ungdommer

Obligatorisk fremmedspråk

Orientert geografisk, kulturelt og økonomisk mot den vestlige delen av verden har det vært naturlig for nordmenn i moderne tid å lære seg engelsk. Ansett som et verdensledende språk, og det tredje største morsmålet i verden, er det utrolig nyttig å kunne engelsk. I norsk skole er engelskopplæring obligatorisk allerede fra 1.trinn, og er en del av læreplanene for både grunnskolen og videregående. Elever som ønsker enda mer engelskundervisning kan velge fordypning i engelsk på videregående, og det tilbys også egne linjer ved enkelte videregående skoler hvor all undervisning foregår på engelsk.

Beslutningsgrunnlaget er endret

I norsk skole inngår også et valgfritt 2. fremmedspråk fra 8.trinn. Man kan som regel selv velge sitt 2. fremmedspråk på skolen, og de vanligste alternativene er tysk, fransk og spansk. Tradisjonelt sett har Norge hatt sterk tilknytning til det tyske språket, men de siste årene har antallet som velger tysk som fremmedspråk stupt til fordel for spansk. Spansk er i dag det andre største morsmålet i verden, kun «slått» av mandarin. Årsakene til at norsk ungdom velger spansk som fremmedspråk foran tysk er sannsynligvis en blanding av at evnen og lysten til å reise ut i verden er større enn noen gang for unge nordmenn. Der man før valgte fremmedspråk på skolen utifra hva man mente man kunne få bruk for i jobbsammenheng senere, er det i dag vanligere å heller ønske seg større språkkunnskaper for å reise i for eksempel Sør- og Mellom-Amerika.